POOL SERVICE

Våröppning

 • Återmontering av alla pooldetaljer som har tagits bort vid vinterstängning.

 • Nerstängning av eventuella tömningsventiler och återmontering av avtappningspluggar på sandfilter, pump, klorinatorer m.m.

 • Vattenpåfyllning mot en tillägskostnad, pris varierar beroende på poolstorlek.

 • Start av pump

 • Öppning av ventiler till sug-, retur-och avloppsuttag.

 • Inställning av sandfiltrer sexvägsventil på filtrationsläget och start av pump.

 • Backspolning vid behov

 • Test av pH-värdet, chockklorera

Vinterstängning

På vintern när poolen inte används ska den ”vinterstängas” och täckas. Detta för att minimera risken för t ex frysskador på poolutrustningen. Vinterstängningen görs innan det blir så kallt att vattnet fryser. Poolkungen rekommenderar att värmen stängs av så att temperaturen i poolvattnet sjunker till under 10 °C, detta för att minimera tillväxten av alger och bakterier under vintern.


 • Vi tar hand om alla moment från:

 • Städning av pool.

 • Justera pH-värdet. Chockklorera tills vattnet ser bra ut.

 • Rengöring av eventuell smuts vid vattenlinjen med liner-rengöring

 • Vattentömning


Priser

 • Servicepaket 1

Öppning och stängning - 7.000 kr inkl.moms

Enbart Våröppning eller vinterstängning - 4.500kr inkl.moms

 • Servicepaket 2

Vi kommer ut en gång i månaden för att kolla vatten, el och linern - 1.200kr per månad

Ni får 10% rabatt på alla kemprodukter!